MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Despre

Scurt istoric al Poliției Naționale

 

     Schimbările sociale, politice, economice şi culturale, care au avut loc, la sfârşitul anilor '80 al secolului XX, în Republica Moldova, au influenţat profund activitatea organelor responsabile de apărarea ordinii publice şi de drept.

    Ca urmare a discreditării organelor de miliţie, tot mai contestată devine denumirea de "miliţie", iar tendinţa, de înlocuire a denumirii organelor de asigurare a ordinii publice cu denumirea de ”poliţie”, devine tot mai puternică.

    După declararea, la 23 iunie 1990, a suveranității Republicii Moldova, a fost demarat procesul de constituire a unui sistem propriu, național, în domeniul afacerilor interne.

    Astfel, la 13 septembrie 1990, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 321 “Cu privire la reforma organelor Ministerului Afacerilor Interne al R.S.S. Moldova”, care prevedea crearea Departamentului de Poliţie şi a secţiilor de poliţie raionale. Prin urmare, locul miliţiei este ocupat de noile organe ale afacerilor interne – POLIŢIA.

    La 18 decembrie 1990, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la poliţie. Imediat, după aprobarea Legii, a început un amplu proces de restructurare, modernizare, și de constituire a organelor afacerilor interne, Poliția Republicii Moldova devenind o instituţie, bazată pe principii democratice, în serviciul cetăţeanului și menită să apere valorile fundamentale ale societăţii.

     O filă importantă, a istoriei Poliţiei Republicii Moldova, constituie participarea la conflictul armat din Transnistria, fiind una din cele mai grele şi mai sângeroase încercări, la care a fost supusă Poliţia Republicii Moldova, deși principale atribuţii ale acesteia erau ocrotirea ordinii publice şi asigurarea respectării legalităţii.

    În acest conflict armat, toţi poliţiştii şi-au făcut datoria cu demnitate, dând dovadă de curaj, bărbăţie şi devotament. Pe cîmpurile de luptă, pentru apărarea suveranității și integrității Republicii Moldova, și-au pierdut viața 89 poliţişti.

    În pofida situaţiei social-politice deloc simple, tensiunilor din regiune, cauzate de conflictul transnistrean, reformele, în cadrul organelor afacerilor interne, au continuat.

    O atenţie deosebită s-a acordat perfecţionării cadrului legislativ, fiind elaborate şi remise, Parlamentului şi Guvernului, spre examinare, un şir de proiecte de legi şi acte normative, ce ţin de activitatea organelor de drept. Totodată, a fost optimizat numărul polițiștilor (de la 43,6 pînă la 30,0 la 10 mii locuitori), substituite unele funcţii atestate cu funcţii de salariaţi civili, etc.

    În urma colaborării internaţionale au fost semnate acorduri interguvernamentale între Republica Moldova şi statele Europei Centrale şi de Vest, precum şi alte state din regiune.

    Cu suportul Consiliului Europei, în conformitate cu programul pentru protecţia drepturilor omului, au fost organizate seminare de instruire cu diferite tematici. În același timp, mai mulți experţi ai Consiliului Europei au evaluat situaţia în domeniile ce ţin de respectarea drepturilor omului în activitatea poliţiei, detenţia în poliţie și etica poliţienească.

    Necesitatea reformării Poliției a fost dictată, nu doar, de aspiraţiile de integrare europeană ale Republicii Moldova, ci și de necesitatea soluționării stringente a multiplelor probleme constatate în funcționarea sistemului afacerilor interne și în activitatea poliţienească.

    Astfel, la 27 decembrie 2012 a fost aprobată noua lege (nr. 320) cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, care a intrat în vigoare la 5 martie 2013. 

    Conform noilor prevederi ale legii, Poliţia a fost organizată în Inspectoratul General al Poliţiei, subdiviziuni specializate şi subdiviziuni teritoriale, care au menirea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor.