MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

POLIȚIA

Subdiviziuni specializate

Inspectoratul naţional de investigaţii

Inspectoratul naţional de securitate publică

Direcţia protecţia martorilor

Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”

Direcţia generală urmărire penală

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare

Direcţia cooperare poliţienească internaţională

Direcţia aprovizionare tehnico-materială

Direcţia interacţiune justiţie

Direcţia chinologică