MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer superior al Secţiei prevenire

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Funcția: 
Securitate publicăPrevenire
Cerințe specifice: 
Studiile de specialitate necesare exercitării funcţiei - superioare de licenţă pe domeniul - Drept, Protecţie, pază şi securitate, Securitatea frontierei, Militărie, Servicii ale securităţii.
Modalitatea de depunere: 
Personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărârea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Hotărârea Guvernului nr.460 din 22.06.2017; Hotărârea Guvernului nr.561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare a asistenţei externe acordate RM de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare; Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; Codul administrativ.
Datele de contact: 
0 22 868 023 Frija Ian
Data desfășurării primei probe: 
Monday, December 9, 2019