MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Formarea continuă a polițiștilor în domeniul egalității de gen, una din prevederile Acordului de finanțare cu UE pentru reforma Poliției

Angajați ai Inspectoratului General al Poliție au  participat  la o sesiune de instruire ”Formare de Formatori în domeniul egalității de gen”.

 

 

Scopul instruirii- fortificarea competențelor specialiștilor care să permită participanților/ participantelor la programul de instruire să dezvolte și să livreze sesiuni pe tematica egalității de gen și nediscriminării, destinate angajaților poliției.

 

Timp de două zile formatorii din  cadrul Poliției au consolidat capacitățile în domeniul comunicării  sensibile la dimensiunea de gen, analiza de gen, bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, au dezvoltat competențe de comunicare pozitivă în favoarea egalității de gen și promovarea acesteia în sectorul poliției și au identificat provocările în cadrul procesului de promovarea a acțiunilor de promovare a Agendei Femeile, Pacea și Securitatea și a și a Planului de Acțiuni al IGP privind creșterea ponderii și importanței femeilor în Poliției pentru 2018 – 2020.

 

 

Ținem să menționăm faptul că în calitate de formatori, au fost angajații și angajatele Poliției, selectați și pregătiți în cadrul cursul de instruire, formare de formatori cu tematica ”Egalitatea de gen și practicile non-discriminatorii în sectorul de poliție”.

 

Unul dintre prevederile Strategiei de Dezvoltare a Poliției constă în creșterea participării femeilor în Poliție (de cel puțin 20% pînă în anul 2020), prin  promovarea principiului egalității de șanse și de gen în Poliție, majorarea ponderii femeilor în totalul efectivului și întărirea imaginii pozitive a acestora la locul de muncă și în societate, sprijinirea consolidării capacităților profesionale ale femeilor polițiste și dezvoltarea sistemului de management resurse umane prin care să se asigure creșterea importanței acestora în instituție, îndeosebi prin ocuparea funcțiilor de conducere.

 

Activitatea a fost realizată de AO ”Gender-Centru”, UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) cu susținerea financiară a Guvernului Suediei.

 

13 decembrie 2018