MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Curs de formare a formatorilor în domeniul investigării infracțiunilor

15 polițiști, implicați în asigurarea recalificării și pregătirii continue a ofițerilor de investiație din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului național de investigații și serviciilor specializate din Inspectoratele teritoriale de poliție, în perioada 23-25 octombrie curent, au participat la un curs de instruire de tip formare formatori în domeniul investigării infracțiunilor.

 

Cursul, cu durata de trei zile, este primul din cele trei module și este organizat de Inspectoratul General al Poliției în parteneriat cu Fundația ,,Hanns Seidel”, susținut de experții Centrului de Instruire și Consultanță Organizațională din Moldova.

 

Participanții au fost instruiți cum se formează comunitățile de învățare, care este specificul instruirii adulților în procesul de dezvoltare/instruire a personalului, cum se elaborează un program de instruire, metodele de instruire, conceptul de formator și rolul formatorului.

 

Scopul primordial al instruirilor este sporirea competențelor profesionale ale funcționarilor publici cu statut special, realizarea activităților de instruire a ofițerilor de investigații și altor grupuri profesionale cu competențe similare care vor contribui la consolidarea capacităților instituționale în domeniul combaterii și investigării infracțiunilor, îndeosebi a crimei organizate și celei transfrontaliere, obiective din Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020.

 

26 octombrie 2018