MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DISPOZIŢII GENERALE

DISPOZIŢII GENERALE

 

1.   Direcţia aprovizionare tehnico-materială este o subdiviziune specializată (fără personalitate juridică) a Poliției din subordinea Inspectoratului General al Poliției (denumită în continuare – Direcția aprovizionare tehnico-materială).

2.   Direcţia aprovizionare tehnico-materială își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, controlului ierarhic permanent, răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării secretului de stat şi altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată.

3.   În activitatea sa, Direcția aprovizionare tehnico-materială se conduce de Constituția Republicii Moldova, actele normative în vigoare, tratatele și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte, ordinile, instrucțiunile și dispozițiile ministrului afacerilor interne și șefului Inspectoratului General al Poliției, precum și de prezentul Regulament.

4. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii Direcției aprovizionare tehnico-materială se efectuează din contul și în limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege.